6" x 2.5" (e)

Set of 3 Miniature Lantern's

$5.00Price